header
Witajcie PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie jest sześcioletnią szkołą powszechną, pracującą w oparciu o własny Statut, Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki.

KLIKNIJ I ZOBACZ FILMIK O NASZEJ SZKOLE


 

 

W 30 klasach I-VI i 2 oddziałach przedszkolnych uczy się prawie 700 dzieci.
Zatrudnionych jest 63 wysoko kwalifikowanych nauczycieli.
Nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym. Zgodnie z zasadami higieny umysłowej, uczniowie klas 1-3 uczęszczają przez cały rok na jedną zmianę.
W trosce o wygodę i zdrowie dzieci przebywających w szkole dłużej niż trwają ich zajęcia lekcyjne, działają 2 świetlice, a stołówka zapewnia smaczne i tanie obiady.
Szkole bliskie są sprawy zdrowego stylu życia. Dlatego od kilku lat uczestniczymy w rozmaitych programach służących kształtowaniu wśród uczniów właściwych postaw prozdrowotnych. Są to programy: KIK-34, Zdrowa Szkoła, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła z Klasą.
Możemy pochwalić się wieloma certyfikatami potwierdzającymi nasze dokonania, m.in:

  • Szkoła  Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej - krajowy certyfikat
  • Świetlica szkolna przyjazna uczniowi
  • Szkoła z Klasą

Naszą nową tradycją stał się coroczny rajd rowerowy, będący podsumowaniem wszystkich działań w zakresie realizacji programów prozdrowotnych. Biorą w nim udział uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Kładziemy duży nacisk na kształtowanie umiejętności czytania i rozwijanie pasji czytelniczych. Służą temu liczne konkursy, wystawy i spotkania organizowane przez Bibliotekę szkolną.
Jednym z naszych priorytetów jest rozwijanie zainteresowań i zdolności indywidualnych wychowanków. Na terenie szkoły działają liczne koła zainteresowań. W klasach młodszych działają kółka: aktywności twórczej, ortograficzne, matematyczne, zajęć ruchowych.

Uczniowie klas starszych mają do dyspozycji kółka: polonistyczne, matematyczne, recytatorskie, redakcyjne, historyczne, ekologiczne, plastyczne, informatyczne, biblijne, języka angielskiego, przyrodnicze.
Zespoły PAUZA i POMPONIERKI oraz ZESPÓŁ WOKALNY rozwijają uzdolnienia muzyczno-taneczne naszych uczniów.
W ramach SKS działają sekcje: siatkówki, piłki nożnej, tenisa stołowego.
Uczniom wymagającym specjalistycznej opieki, zapewniamy nieodpłatne zajęcia: logopedii, dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, zespoły wyrównywania wiedzy.

Rzecznik Praw Ucznia informuje najmłodszych obywateli o przysługujących im prawach oraz pilnuje przestrzegania ich na terenie szkoły.
Samorząd Uczniowski klas młodszych, Samorząd Szkolny zapewniają na terenie szkoły działalność kulturalną i rozrywkową, organizują wycieczki, rajdy, happeningi, festyny.
Nasi wychowankowie mają stworzone godne warunki do pracy i wypoczynku. Uczą się w kolorowych, zadbanych salach i pracowniach przedmiotowych. Szkoła posiada pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, salę lustrzaną do zajęć gimnastyki korekcyjnej i tańców.

Zapisy nowych uczniów do szkoły prowadzi Sekretariat szkoły w oparciu o Procedury przyjmowania nowych uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 40 w Lublinie.