header
Historia i tradycje

Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie pierwotnie mieściła się w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja przy ul. Mickiewicza.

Projekt budowy obecnej siedziby podjęto w 1971 r. Budynek oddano do użytku w 1974 r. Siedem lat później - 17 X 1981 r. placówka otrzymała imię Leona Kruczkowskiego oraz sztandar. Uroczystość nadania szkole imienia zaszczyciła swoją obecnością żona pisarza - Jadwiga Kruczkowska oraz syn Stefan.

W piątą rocznicę tego wydarzenia - 17 X 1986 r. - uroczyście odsłonięto popiersie Leona Kruczkowskiego w kąciku poświęconym pamięci Patrona. W tym czasie powstała także pieśń, która stała się hymnem szkoły. Słowa napisał p. Stanisław Lipiec, zaś muzykę skomponował p. Henryk Bieniek - ówczesny nauczyciel muzyki i dyrektor szkoły. Pieśń ta, swoimi "korzeniami" nawiązująca do mickiewiczowskiej "Ody do młodości" i asnykowskiego "Do młodych", towarzyszy dziś ważnym uroczystościom szkolnym.

Z chwilą nadania szkole imienia pojawił się także sztandar szkolny. Stało się wówczas tradycją, że 1 września przedstawiciele klas rozpoczynających naukę w SP 40 wbijali symboliczne pamiątkowe ćwieki w drzewce sztandaru. Z biegiem lat ćwieków było tyle, że przestały się już mieścić, ale do dziś wychowawcy klas demonstrują je maluchom jako pamiątkę dawnego obrzędu szkolnego. Od czasu dnia 17 X 1981 r. - nadania szkole imienia - dzień 17 października jest tzw. Świętem Szkoły. Dawniej wyróżniał się odświętną uroczystą oprawą i akademią okolicznościową. Dziś wygląda to nieco inaczej.

Od 1991 r., wraz z objęciem funkcji dyrektora przez p. mgr Alinę Harasimiuk-Kowalską, szkoła rozpoczęła realizację jej autorskiego pomysłu "Zdrowa Szkoła".

W roku szkolnym 2007/2008 stanowisko dyrektora szkoły objęła Pani mgr Ewa Sadowska.

Od pierwszych dni urzędowania zaczęła realizować zamierzenia, które najkrócej  można streścić tak: „Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie to szkoła na miarę XXI wieku, szkoła z pasją”.

Dyrektor Ewa Sadowska:

„W naszej szkole zamierzamy stworzyć podstawę do uczenia się przez całe życie.  Na tej mocnej podstawie możemy zbudować i wzbogacać doświadczenia naszych uczniów, tak, by mogli w pełni realizować swoje uzdolnienia. Zamierzamy:

  • Rozwijać indywidualne uzdolnienia;
  • Kształtować szacunek dla siebie i innych;
  • Zapewniać i wzbogacać doświadczenie w uczeniu się;
  • Być szkołą „Ku przyszłości”.

Od czasu objęcia stanowiska dyrektora szkoły przez Panią Ewę Sadowską w szkole zaszły spektakularne zmiany. Oto ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia w obszarze bazy:

Uśmiech wymiana stolarki okiennej w całym budynku,

Uśmiech wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,

Uśmiech dokładny remont sali gimnastycznej i wyposażenie jej w nowoczesne urządzenia i sprzęt gimnastyczny,

Uśmiech generalny remont kuchni i stołówki szkolnej oraz nowiutkie ich wyposażenie.

Uśmiech remont korytarzy na wszystkich kondygnacjach – elegancki, nowoczesny i bezpieczny wystrój,

Uśmiech generalny remont toalet na wszystkich kondygnacjach – piękne, kolorowe, czyściutkie i pachnące,

Uśmiech remont większości sal lekcyjnych,

Uśmiech radykalna zmiana wyglądu i zagospodarowania szatni szkolnej,

Uśmiech urządzenie sklepiku szkolnego,

Uśmiech centrum multimedialne w bibliotece szkolnej,

Uśmiech druga pracownia komputerowa,

Uśmiech kompleks boisk sportowych „Orlik”.

A teraz kilka zdań o nowych zwyczajach i przedsięwzięciach, które powoli stają się naszą tradycją, a uzupełniają te najstarsze, o których wspomniano powyżej. Dawne tradycje i obrzędowość szkolna splotły się z nowymi zwyczajami, czyniąc życie szkolnej społeczności bardziej atrakcyjnym, niepowtarzalnym, oryginalnym.

Dziś są to, między innymi:

- Ślubowanie klas pierwszych. To niezapomniany moment dla każdego malucha - wstąpienie w szeregi uczniów szkoły. Jak dawniej, tak i teraz dyrektor szkoły ze słowami "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 40" dotyka wielkim ołówkiem ramienia pierwszoklasisty, czyniąc zadość szkolnej tradycji. Następnie dzieci otrzymują legitymacje szkolne, pokonują sympatyczny "tor przeszkód" i stają się pełnoprawnymi uczniami.

- Święto Szkoły. Obchodzone - jak już mówiliśmy - około 17 października. W tym dniu odbywa się ślubowanie klas pierwszych. Stałym elementem tego dnia jest konkurs wiedzy o Patronie, historii i tradycjach szkoły, wystawa na temat życia i twórczości Leona Kruczkowskiego oraz kronik szkolnych w bibliotece. Nie brak też rozgrywek sportowych i rozmaitych imprez rekreacyjnych. Wszystkiemu towarzyszą liczne wystawy twórczości uczniowskiej, pokazy (np. taneczne), konkursy.

- Do nowych tradycji dołączył też udział naszych reprezentantów w corocznym przeglądzie teatrzyków ekologicznych. Należy podkreślić, że nasi młodzi aktorzy są dostrzegani i zajmują wysokie lokaty.

- Od kilku lat nasi reprezentanci biorą udział w imprezie teatralnej połączonej z konkursem plastycznym "Bezpieczny w domu, w szkole, na ulicy". Jest to impreza organizowana we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie, uczulająca młodzież na dbałość o własne bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Inscenizacje teatralne wystawiane są w październiku.

- Szkolne festyny z okazji Dnia Dziecka, w czasie których uczniowie prezentują swój dorobek i swoje umiejętności. W tym dniu - w czerwcu - odbywa się rajd rowerowy nad Zalew Zemborzycki, a tam imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, konkursy wiedzy ekologicznej, rozgrywki 3xR z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli.

- Oczekiwanym i bardzo lubianym przez uczniów klas szóstych dniem jest dzień zabawy kończącej ich edukację w „podstawówce”. Dostarcza wielu emocji i niezapomnianych przeżyć zarówno uczniom, jak i ich Rodzicom, ale także, a może w szczególności – Wychowawcom klas. W niejednym oku zakręcą się łzy...

- Dzień Otwarty w Szkole – w marcowy wieczór zapraszamy Rodziców oraz wszystkich zainteresowanych w nasze gościnne progi. Pokazujemy osiągnięcia, chwalimy się sukcesami, prezentujemy ofertę edukacyjną Szkoły. Robi wrażenie!

-  Coroczny konkurs literacko-plastyczny dla uczniów klas młodszych szkół lubelskich „Zdobądź dyplom Koziołka”,

- "Spotkanie pokoleń przy świątecznym stole" - wspólne kolędowanie uczniów, obecnych oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników.

I tak od początków istnienia szkoły „dojechaliśmy” do współczesności. Ale o tym – w kronice, do której Was teraz odsyłamy. (http://www.sp40.pl/index.php/kronika-fotografia) Uśmiech

Kalendarium życia i twórczości Leona Kruczkowskiego:

28 czerwca 1900 r.

Urodził się w Krakowie, syn Łukasza i Ludwiki z Bogunów

1918 r.

Ukończył studia na wydziale chemicznym Wyższej Szkoły Przemysłowej i rozpoczął pracę w przemyśle naftowym w Trzebini

1925 r.

Zawarł związek małżeński z Jadwiga Janowską

1926-1933

Pracował na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w przemyśle i szkolnictwie – był wykładowcą w szkołach zawodowych, np. w Szkole Rzemiosł w Maczkach, prowadził rozległą działalność publicystyczną, drukując najczęściej w sosnowieckim „Kurierze Zachodnim”, krakowskiej „Gazecie Literackiej” i warszawskich „Wiadomościach Literackich

1928 r.

Wydał debiutancki tom poezji „Młoty nad światem”

1932 r.

Na łamach „Kuriera Zachodniego ukazała się pierwsza powieść  „Złota pięść”, mająca charakter sensacyjny, opublikował również powieść historyczną „Kordian i cham”, która stała się rzeczywistym debiutem (to historyczny obraz powstania listopadowego oglądany oczyma wiejskiego nauczyciela – Kazimierza Deczyńskiego)

1933 r.

Przeniósł się do Krakowa, nawiązał współpracę z pismami „Głos Literacki”, „Nasz Wyraz”; rozpoczął wydawanie „Biuletynu Literackiego”, jednakże interwencja cenzury spowodowała zawieszenie pisma

1934

„Bohater naszych czasów” – dramat satyryczny wystawiany na scenie teatru Comoedia

1935

Powstała sceniczna wersja „Kordiana i chama”, wystawiona w tym samym roku przez teatr Comoedia

1936 r.

Udział w lwowskim Zjeździe Pracowników Kultury, wydanie powieści „Pawie pióra” – podejmująca problematykę polskiej wsi

1937 r.

„Sidła” powieść o beznadziejnych warunkach bytowania inteligencji w Polsce przedwojennej, o życiu w atmosferze kryzysu, ciągłego lęku przed utratą pracy, przed nędzą

1936-1938 r.

Artykuły w „Sygnałach” i „Albo-albo”. Wyjazd do Belgii na kilka miesięcy w celu zapoznania się z warunkami życia i pracy polskich emigrantów – górników

1 września 1939 r.

Udział w kampanii wrześniowej na południu kraju jako oficer służbowy

14 września 1939 r

Pod Zamościem dostał się do niewoli; lata wojenne spędził w oflagu w Gross Born , potem w Arnswalde; współorganizował obozowy teatr amatorski „Teatr Symbolów”

1945 r.

Przeniósł się z rodziną do Warszawy, był członkiem Krajowej Rady Narodowej oraz wiceministrem kultury i sztuki

1947-1962 r.

Poseł na Sejm

1949-1956

Pełnił funkcję prezesa Związku Literatów Polskich

1949 r.

Członek Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju

1950 r.

Członek Światowej Rady Pokoju,

Otrzymał Państwową Nagrodę Literacką (powtórnie w 1955 r.)

1948-1961 r.

Twórczość powojenna to głównie dramaty: „Odwety” (1948 r.), „Niemcy” (1949 r.), „Juliusz i Ethel” (1954 r.), „Odwiedziny” (1955 r.), „Pierwszy dzień wolności (1960 r.), „Śmierć gubernatora” (1961r.)

1949 r.

Pierwszy akt sztuki „Niemcy” opublikowano w „Odrodzeniu” pod tytułem „Niemcy są ludźmi”

1 sierpnia 1962 r.

Zmarł w Warszawie

1963 r.

Pośmiertnie opublikowano po raz pierwszy opowiadania „Szkice z piekła uczciwych i inne opowiadania”

1970 r.

Pośmiertnie wydano po raz pierwszy wybór publicystyki

Ciekawostki

Leon Kruczkowski był współautorem scenariusza do filmu „Krzyżacy" Aleksandra Forda

Projekt budowy SP 40 podjęto w 1971 r.

Pierwotnie SP 40 mieściła się w budynku  VI LO im. Hugo Kołłątaja

Obecny budynek SP 40 oddano do użytku w 1974 r.

17 X 1981 r. nasza szkoła otrzymała imię L. Kruczkowskiego

17 X 1986 r. nastąpiło odsłonięcie popiersia Patrona. Obecni byli: żona Jadwiga Kruczkowska i syn Stefan Kruczkowski

Autorzy hymnu szkolnego: Stanisław Lipiec (słowa), Henryk Bieniek (muzyka)