header
Opłata za obiady PDF Drukuj Email

NUMER KONTA:77124015031111001001651769

 

OPŁATY  ZA  OBIADY ZA CZERWIEC 2017 r. WYNOSZĄ:

ODDZIAŁ"O": 15 x 7,00 zł = 105,00 zł (kwota włącznie do 23.06 2017 r.)

posiłki: 20 x 7,00 zł = 140 zł (kwota do 30.06.2017 r.)

Dla dzieci: 14 x 3,00 zł = 42,00 zł (do 22.06.2017 r.)

Dla nauczycieli: 14 x 4,60 zł = 64,40 zł

Abonamenty wydawane będą od 01.06.2017 r. od 9oo do14oo w pokoju nr 11

Opłaty na konto za CZERWIEC należy dokonać w dn. 01.06.- 09.05.2017 r.

 

ODPISÓW OD OBIADÓW Z CZERWCA DOKONUJEMY DZIEŃ PO ZGŁOSZENIU

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE NA KONTO BANKOWE

Numer konta: 77 1240 1503 1111 0010 0165 1769

Rodzice na przelewie wpisują dokładnie imię i nazwisko ucznia,kwotę, klasę, do której uczęszcza oraz miesiąc, za który zostaje uiszczona opłata.

ODPISÓW DOKONUJEMY NA DZIEŃ PO ZGŁOSZENIU DO GODZ. 15

W DNIU ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI OBIAD MOŻNA ODEBRAĆ.

ODPISY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO BĘDĄ ODLICZANE W DNIU ZGŁOSZENIA (NIE PÓŹNIEJ NIŻ O GODZ. 8.30).

ABONAMENT NALEŻY OKAZAĆ PRZY POBIERANIU OBIADU.

ODPISY NALEŻY ODLICZAĆ W NASTĘPNYM MIESIĄCU PO ZGŁOSZENIU

JEŻELI DZIECKO MIAŁO ODPISY, NALEŻY KONIECZNIE UZGODNIĆ Z INTENDENTKĄ KWOTĘ, KTÓRA POWINNA BYĆ WPŁACONA.

NIE ODLICZAMY NIEOBECNOŚCI BEZ ZGŁOSZENIA!

Całkowitą rezygnację z obiadów  należy zgłaszać u intendentki PISEMNIE DO 29 DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO WYPISANIE.