header
Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej 2017/2018 PDF Drukuj Email

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

w roku szkolnym 2017/ 2018

do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.


Data

Etap rekrutacji/ czynność rodzica/ czynności komisji rekrutacyjnej

od

do

24 marca 2017 r.

godz. 8.00

-

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

27 marca 2017 r.

7 kwietnia 2017 r.

godz. 14.00

Rejestracja w systemie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkół oraz kontynuujących naukę w szkole, w której uczęszczali do oddziału przedszkolnego.

Wygenerowanie karty zgłoszenia z systemu, wydrukowanie  i złożenie w sekretariacie szkoły obwodowej.

Weryfikacja składanych w sekretariacie kart  zgłoszenia i zatwierdzenie danych w systemie.

-

7 kwietnia 2017 r.

godz. 14.00

Zamknięcie etapu- zgłoszenia dzieci obwodowych oraz kontynuujących naukę w szkole, w której uczęszczali do oddziału przedszkolnego

 

-

7 kwietnia 2017 r.

godz. 15.00

Generowanie i pobieranie przez szkoły list dzieci, które zgłosiły się do szkoły obwodowej.

7 kwietnia 2017 r.

godz. 15.00

-

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci, które zgłosiły się i zostały przyjęte do szkoły obwodowej.

Postępowanie rekrutacyjne (na wolne miejsca) do klas I w szkołach podstawowych

10 kwietnia

2017 r.

godz. 8.00

19 kwietnia

2017 r.

godz. 12. 00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Wygenerowanie wniosku z systemu, wydrukowanie  i złożenie w sekretariacie szkoły.

 

Weryfikacja złożonych  wniosków

 

-

19  kwietnia 2017 r.

godz. 14. 00

Zamknięcie etapu- postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca

-

20 kwietnia 2017 r.

godz. 14. 00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

21 kwietnia

2017 r.

godz. 8. 00

25 kwietnia

2017 r.

godz. 14.00

Weryfikacja liczby miejsc, na które prowadzona jest rekrutacja:

- analiza zgłoszeń uczniów objętych obowiązkiem podjęcia nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2017/ 18, mieszkających w obwodzie szkoły, które wpłynęły w trakcie trwania rekrutacji.

 

Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie wygenerowanego z systemu rekrutacji „Potwierdzenie woli zapisania kandydata do szkoły”

Wprowadzenie do systemu potwierdzeń woli przez szkołę

25 kwietnia

2017 r.

godz. 14.00

-

Zamknięcie etapu- postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca

-

26 kwietnia 2017 r.

godz. 14. 00

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

27 kwietnia 2017 r.

14 maja

2017 r.

godz. 15.00

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające

17.05.2017

godz. 8.00

19.05.2017

godz.12.00

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

22.05.2017

godz.14.00

-

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

23.05.2017

godz. 8.00

24.05.2017

godz.15.00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

25.05.2017

godz.14.00

-

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.