header
Materiały do pobrania
Bieżące PDF Drukuj Email

 

GODZINY WYCHOWAWCZE I INNE

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2016-2017

ZALECENIA NA II SEMESTR (PREZENTACJA) w Power Point

ZALECENIA (W OPEN OFFICE)

ARKUSZ SAMOOCENY NOWY (plik .doc) czyli w wordzie

ARKUSZ SAMOOCENY NOWY (plik .odt) czyli w Open Office

ZWALNIANIE Z WF

EWALUACJA - HARMONOGRAM

PROJEKT ZMIAN 2015

WNIOSKI I REKOMENDACJE  - WZÓR

FISZKI

ZGODA RODZICÓW NA RAJD ROWEROWY

PP Projekt protokołu

PP Zgoda rodziców

PP Zarządzenie o powołaniu zespołu

PP Wzór opinii nauczyciela o uczniu

PP Wniosek o udzielenie pomocy

PP Rama programu indywidualnego

PP Program - upośledzenie w st. lekkim

PP procedura pomocy psych.-ped.

PP Procedura II

PP Arkusz planowania i realizacji pomocy

PP Arkusz ewaluacji pomocy

PP Analiza ucznia

EWALUACJA WEWNĘTRZNA - do odczytu PDF

EWALUACJA WEWNĘTRZNA DO ZAPOZNANIA

REKOMENDACJE DO PRACY (Z WARSZTATÓW W CZERWCU)

Prezentacja multimedialna - DOBRE PRAKTYKI

PROJEKT ZMIAN DO STATUTU SZKOŁY - WERSJA ROBOCZA DO ZAPOZNANIA

PLAN EWALUACJI 2013-2014

ARKUSZ KLASYFIKACJI 4-6 (.DOC CZYLI W WORDZIE)

ARKUSZ KLASYFIKACJI 1-3 (.DOC CZYLI W WORDZIE)

DBAJ O ZDROWIE JESIENIĄ.

Materiały na zebranie z rodzicami

Działania ZDROWA SZKOŁA

Rekomendacje

SAMOOCENA

nagradzanie uczniów

uczniowie

rodzice

dyplom sportowy

dyplom frekwencja

gratulacyjny męski

gratulacyjny dziewczęcy

dyplom artystyczny

dyplom artystyczny 2

LOGO brązowe .doc

LOGO. doc

Koncepcja pracy szkoły konspekt

Koncepcja pracy szkoły prezentacja

Karta monitorowania konkursów

Lista do  kontroli stroju

Arkusz obserwacji lekcji OK

Monitorowanie PP dla klasy miesiącami

Monitorowanie PP na I etapie edukacyjnym

Monitorowanie PP dla klasy

Monitorowanie PP na II etapie edukacyjnym

Dopuszczenie programu nauczania - wniosek

Procedura funkcjonowania zespołu

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Prezentacja (Pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

KIPU (czysta)

PDW (czysty)

PDW (dla grupy)

Scenariusz zajęć hospitowanych

Rozmowa przedobserwacyjna

Rozmowa poobserwacyjna

ANKIETA