header
Rzecznik praw ucznia PDF Drukuj Email

Anna Pejas - nauczycielka kształcenia zintegrowanego, wychowawczyni klasy IIIc.

Moja rola w szkole polega na:
- propagowaniu praw ucznia i dziecka wśród uczniów,
- reprezentowaniu interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- współpracy z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiazków ucznia,
- mediacji między stronami ewentualnych konfliktów,
- doradzaniu uczniom jak korzystać z praw i uszanować prawa innych,
- interweniowaniu w przypadku złamania praw dziecka i ucznia.
Zainteresowanych uczniów i rodziców zapraszam w poniedziałki i wtorki w godz. 8.00-11.20, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00-12.15 do sali nr 101.

zasady działania rzecznika

Jako Ludzie, Dzieci i Uczniowie macie wiele praw, za przestrzeganie których odpowiadają ludzie dorośli. Wasze prawa zapisane są w ważnych dokumentach.

konwencja o prawach dziecka

statut szkoły - prawa ucznia