header
Nasz savoir – vivre PDF Drukuj Email

W I półroczu roku szkolnego w świetlicy górnej dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć dotyczących podstawowych zasad savoir-vivre’u. Głównym celem zajęć było wyrobienie u dzieci nawyku stosowania tych zasad  w życiu codziennym. Uczniowie brali udział w licznych pogadankach i rozmowach na ten temat, słuchali fragmentów książek literatury dziecięcej z przykładami pozytywnych i negatywnych zachowań ich bohaterów, analizowali i oceniali ich postępowanie. Omawiali także liczne przykłady z życia codziennego.

Miesiąc styczeń był podsumowaniem powyższych zajęć. Przygotowano gazetkę z ilustracjami oraz hasłami dziecięcego savoir-vivre’u. Omawiano ich treść wspólnie z dziećmi w celu przypomnienia i utrwalenia wiadomości na ten temat. Następnie uczniowie wykonali prace plastyczne z omawianych zagadnień. Najciekawsze i najładniejsze prace zaprezentowano na wystawie I piętra szkoły.

Dzieci wykazały duże zainteresowanie tematem i postanowiły zwracać większą uwagę na swoje postępowanie oraz dobrze zachowywać się w stosunku do innych osób.