header
Wyniki przetargu z 16.12.2016 r. PDF Drukuj Email

 

Lublin, 22 grudnia 2016 roku

PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji przetargowej w przedmiocie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 20 listopada 2016 roku
na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkoły Podstawowej Nr 40 w Lublinie

Komisja przetargowa w składzie:

Janina Wójcik- przewodnicząca komisji

Krystyna Drąg- członek komisji

Jarosław Sierocki- członek komisji

stwierdza co następuje:

do dnia 16 grudnia 2016 roku, w związku z prowadzonym postępowanie przetargu nieograniczonego wpłynęły do Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie następujące oferty:

Zadanie Nr 1- dostawa mięsa i przetworów- CVP 15.10.00-9

  • PUBLIMAR Spółka Jawna Lucjan Staniszewski i Spółka 20-148 Lublin ul.Związkowa 10
  • D J NSp.zo.oul.Kalinowa 17 Wsola 26-660 Jedlińsk
  • Zakład Mięsny Krzczonów Maria Dawidczyk, Robert Dawidczyk, Iwona Stańczyk spółka cywilna, ul. Spółdzielcza 17, 23-110 Krzczonów
  • Zakład Przetwórstwa Mięsa „Matthias” Sp.zo.o . Kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: Zakład Przetwórstwa Mięsa „Matthias”Sp.zo.o. Kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce, wartość oferty: 157 059,00 zł

 

Zadanie Nr 4 Dostawa Owoców i Warzyw-CPV 15.30.00-1, 15.33.10.00-1, 15.33.10.00-7, 03.22.22.00-5

  • TOMIK Tomasz Jarosław Duda, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
  • Gospodarstwo Rolno-Handlowe, Marzena Mitrut, 21-003 Ciecierzyn, Dys ulica Lipowa 7
  • Gospodarstwo rolno-ogrodnicze Marcin Stachal, ul. Pliszczyńska 61, 20-258 Lublin
  • TYMWAR Grzegorz Tymczak 21-003 Ciecierzyn ,Elizówka 65
  • STANISŁAW  SKURSKI Strzeszkowice Małe 24-220 Niedrzwica Duża

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została: Gospodarstwo Rolno-Handlowe, Marzena Mitrut, 21-003 Ciecierzyn, Dys ul. Lipowa 7, wartość oferty: 81 643,35 zł

 

Pod protokołem podpisy złożyli członkowie komisji